Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

1. Kupující poskytuje Prodávajícímu souhlas se zpracováním jeho osobních údajů (jméno, příjmení, bydliště, kontaktní e-mail, telefonní spojení), a to za účelem jejich využívání a dalšího zpracování z důvodu plnění smluvních povinností Prodávajícího a za účelem výkonu obchodní činnosti Prodávajícího, nabídky zboží a služeb Prodávajícího a reklamních aktivit; a to na dobu, po kterou bude Prodávající vyvíjet svou obchodní činnost. Tyto osobní údaje budou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými právními předpisy Slovenské republiky, zejména v souladu se zákonem č. 122/2013 Z.z. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.

2. Osobní údaje Kupujícího nebudou bez jeho souhlasu poskytnuty jiné osobě než Prodávajícímu, jeho zprostředkovateli, společnosti Energa Invest s.r.o., K rieke 4 949 05 Nitra. Prodávající zajistí ochranu osobních údajů proti zneužití.

3. Kupující má právo od Prodávajícího požadovat informace o způsobu zpracování jeho osobních údajů a Prodávající je povinen mu tyto informace bez zbytečného odkladu oznámit. Prodávající může za poskytnutí dotčených informací požadovat od Kupujícího přiměřenou úhradu účelně vynaložených věcných nákladů.

4. Kupující má právo požadovat od Prodávajícího vysvětlení nebo nápravu, pokud se domnívá, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu se zákonem. Jinak má Kupující právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

5. Kupující, který nesouhlasí se zpracováním svých osobních údajů pro účel uvedený v článku IX. odst. 9.1 těchto VOP, avšak kromě účelu zpracování osobních údajů z důvodu plnění smluvních povinností, může písemně požádat Prodávajícího o jejich odstranění z databáze.

6. Kupující vyjádřením souhlasu s těmito VOP současně vyslovuje souhlas se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícího elektronickými prostředky. Kupující má možnost jednoduchým způsobem souhlas odmítnout, a to při zaslání každé jednotlivé zprávy.

 

Ochrana osobních údajů

Děláme vše proto, abyste se u nás cítili bezpečně. V tomto dokumentu najdete všechny potřebné informace o tom, jak chráníme vaše soukromí a také o právech, které v souvislosti se zpracováváním máte.

1)  Jaké údaje sbíráme?

Při poskytování našich služeb získáváme o vás následující údaje:

a/ Údaje při nákupu
Při nákupu od vás požadujeme údaje potřebné k jeho vyřízení. Povinnými údaji jsou tedy jen ty, bez kterých vám nákup neumíme zaslat a vaši objednávku vybavit, jak vaše jméno, příjmení, e-mailová adresa, adresa pro doručování, telefonní číslo nebo údaje o vaší společnosti jako název firmy, IČO, DIČ a samotný předmět objednávky.

b/ Údaje při vytvoření  „ Můj účet – registrace „
V případě, že se rozhodnete u nás vytvořit uživatelský účet, sbíráme i všechny údaje s tím související a to vaše jméno, příjmení, e-mailová adresa, adresa pro doručování, telefonní číslo nebo údaje o vaší společnosti jako název firmy, IČO, DIČ

2) Novinky, akce a soutěže

Pokud nám k tomu udělíte souhlas, uchováváme si vaši e-mailovou adresu i za účelem zasílání informací o speciálních nabídkách, cenových akcích a připravovaných spotřebitelských soutěžích. Pokud nás kontaktujete nebo se zúčastníte spotřebitelské soutěže, uchováváme si údaje jako vaše jméno, příjmení, kontaktní údaje či zprávu nebo informaci, kterou jste nám doručili nebo oznámili.

3) Jak údaje používáme?

Údaje, které jsme o Vás získali, využíváme na následující účely:

a/ Poskytování našich služeb.
Na základě údajů, které od vás získáváme, vám umíme dodat naše služby v souladu s našimi Obchodními podmínkami. Údaje, které od vás získáme při vytváření objednávky, používáme na její vyřízení. Tyto údaje také potřebujeme do našeho účetního a fakturačního systému.

b/ Komunikace s Vami.
Vaše kontaktní údaje používáme pro zaslání našich oznámení souvisejících s vyřizováním objednávek a poskytováním služeb nebo když chceme reagovat na vaše oslovení, když se nás ptáte, co se děje s vaší objednávkou, chcete nám nahlásit např. novou doručovací adresu, případně nás požádáte o jinou změnu vašich údajů ve vaší objednávce nebo uživatelském kontě. Také vaše kontaktní údaje a údaje o vašich nákupech zpracováváme v případě, že reklamujete dodané zboží.

Pokud jste nám k tomu udělili souhlas, posíláme vám také na e-mail komerční informace o novinkách a aktuálních akcích nebo slevách, které by vás mohly zajímat. Zasílání těchto emailů víte snadno spravovat přes svůj účet po přihlášení do e-shopu nebo též přímo zrušit, když v doručeném e- mailu kliknete na „ Odhlásit se z odběru „.

c/ Zlepšení a personalizace našich služeb a marketing.

Údaje, které uchováváme, používáme i na zlepšení a personalizaci našich služeb, jakož i na marketing. Například údaje o vaší nákupní historii a produktech, které jste u nás koupili, využíváme k tomu, abychom vám věděli doporučit jiné produkty, které by vás mohly zajímat.

Informace o návštěvách a pohybu na naší stránce a jejích jednotlivých sekcích a zobrazených produktech využíváme i pro účely reklamy a marketingu na jiných internetových stránkách. Tyto informace také využíváme k analytické účely, abychom rozuměli, jak lidé používají naši internetovou stránku, a abychom ji uměli udělat intuitivnější a uživatelsky příjemnější.

4) Právní základy.

V souladu s požadavky právních předpisů na ochranu osobních údajů vás musíme informovat o právních základech zpracování vašich osobních údajů, kterými jsou:

a/ Plnění smlouvy.
V případě objednání zboží a zřízení uživatelského účtu ale i v případě vaší účasti ve spotřebitelské soutěži.

b/ Súhlas.
Zejména ve spojitosti se zasíláním obchodních sdělení o novinkách a aktuálních nabídkách, či při jiných formách marketingu. Každý udělený souhlas je dobrovolný a můžete jej kdykoliv odvolat, což však nemá vliv na zákonnost zpracování před jeho odvoláním. Ze zasílání informací o našich nabídkách se můžete odhlásit přímo z této nabídky  „ Odhlášení z odběru „.

c/ Plnění našich zákonných povinností.
Při uchování údajů o vás a vaší objednávce v našem účetnictví nebo při zpřístupnění údajů státním a jiným orgánům, které vykonávají dohled nad naší činností nebo které řeší spory, či provádění rozhodnutí.

d/ Náš oprávněný zájem.
Při zlepšování a personalizaci našich služeb, některých marketingových činnostech tak jak jsme uvedli výše. V těchto případech vždy pečlivě zvažujeme, zda zpracovávání nebude představovat nepřiměřený zásah do vašich práv.

5) Komu údaje zpřístupňujeme.

Vaše osobní údaje nezveřejňujeme, nezpřístupňujeme, neposkytujeme žádným jiným subjektům, s výjimkou situací popsaných níže:

a / Pokud to od nás požadujete.
Spřístupnění údajů třetím stranám provádíme v případě doručovatelské služby, kterou jste si při objednávce zvolili.

Momentálně spolupracujeme s následujícími společnostmi:

Direct Parcel Distribution SK s.r.o., Technická 7, 82104 Bratislava

b/ V případech externího spracování.
Vaše osobní údaje mají k dispozici někteří naši dodavatelé, kteří je zpracovávají pro nás, na základě našich pokynů a v souladu s tímto dokumentem. Při tom dodržují všechny potřebné bezpečnostní, technické a organizační opatření, aby vašim osobním údajům poskytli požadovanou ochranu.

Mezi těchto partnery v současnosti patří:

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko
· statistika, marketing, online reklama

Facebook, Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Irsko
· statistika, marketing, online reklama, Facebook pixel

6) Analytické a reklamní služby.

Pracujeme také s partnery, kteří nám poskytují analytické a reklamní služby. Ty nám umožňují lépe porozumět, jak uživatelé využívají naši internetovou stránku, umísťují naši reklamu na internetu a měří její výkonnost. Tyto společnosti mohou využívat cookies a podobné technologie, aby shromažďovali údaje o vaší interakci s našimi službami, ale i jinými stránkami. Bližší informace o těchto službách a možnostech ochrany vašeho soukromí naleznete v sekci Cookies.

 

7) Jak dlouho údaje uchovávame.

Osobní údaje, které souvisejí s vaším uživatelským účtem uchováváme, dokud máte účet zřízen, protože jsou nezbytné k tomu, abychom věděli pro vás účet provozovat. Pokud nemáte uživatelský účet vytvořen uchováváme vaše osobní údaje týkající se vyřízené objednávky během nevyhnutelné doby od jejího doručení.

Pokud používáme Vaše osobní údaje za účelem doručování obchodních sdělení na Vaši e-mailovou adresu, mobilní číslo nebo v jiných případech, kde jste nám udělili souhlas, uchováváme tyto údaje, dokud nám příslušný souhlas neodvoláte. V případech využívání vašich údajů na základě našeho oprávněného zájmu, uchováme vaše údaje, dokud neodpadne důvod jejich zpracování. Musíme vás však upozornit, že i když odpadne některý z důvodů zpracování nemusí to mít za následek, že uchovávání vašich osobních údajů ukončíme. Tyto osobní údaje totiž můžeme a občas musíme zpracovávat i na jiný účel s jiným právním základem.

8) Právo na vymazání (právo na zapomnění).

Máte právo na vymazání Vašich osobních údajů, které o vás zpracováváme, v případě pokud jsou splněny následující podmínky a neuplatňují se zákonné výjimky:

a/ údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které se získávaly;

b/ odvoláte souhlas na zpracovávání Vašich osobních údajů a na jejich zpracování neexistuje jiný právní základ;

c/ namítnete na základě Vaší konkrétní situace zpracovávání Vašich osobních údajů, zpracovávaných na základě oprávněného zájmu a nepřevažují oprávněné důvody pro zpracování nebo namítnete zpracovávání za účelem přímého marketingu;

d/ osobní údaje byly zpracovány nezákonně;

Pokud si u nás požádáte o zrušení uživatelského účtu, přistoupíme k vymazání údajů, u nichž je to možné do 10 dnů. Z technických důvodů (např. Z důvodů zálohování dat) se však může stát, že některé údaje budou vymazány po delší době.